top of page
GDPR 02.jpg
gdpr-ziadost-dotknutej

Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby

v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ alebo GDPR)

Prevádzkovateľ: DANABI SK s.r.o., Bidovce 382, 044 45 Bidovce, IČO: 52496490 zápis v Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46695/V v mene ktorej koná Daniel Nagy, konateľ kontakt: +421 907 423 663, danabi.danabi@gmail.com

vyplnený formulár s podpisom nám odošlite na adresu danabi.danabi@gmail.com

bottom of page