top of page
GDPR 03.jpg

GDPR

gdpr-spracovatelske-op

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

(ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: DANABI SK s.r.o.

Sídlo: Holubyho 10, 040 01 Košice

IČO: 34375881

Zapísaný na: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46695/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Holubyho 10, 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Daniel Nagy

Telefón: 0907 423 663

E-mail: danabi.danabi@gmail.com

bottom of page